Методическая работа

Метадычная тэма:
ўдасканаленне ўзроўню педагагічнага майстэрства педагогаў, іх эрудыцыі і кампетэнтнасці праз развіццё навыкаў рэфлексійнага аналізу педагагічнай дзейнасці ва ўмовах дыферэнцыраванага навучання.
Метадычная мэта:
Павышэнне якасці адукацыі праз развіццё навыкаў рэфлексійнага аналізу педагагічнай дзейнасці ва ўмовах дыферэнцыраванага навучання.
Задачы:
 Садзейнічаць самарэалізацыі педагогаў праз абагульненне перадавога педагагічнага вопыту, трансляцыю і ўкараненне яго ў адукацыйны працэс.
 Удасканаліць формы, метады і прыёмы дыферэнцыраванага навучання вучняў у адукацыйным працэсе.
 Забяспечыць суправаджэнне інавацыйнай дзейнасці педагогаў-інаватараў па фарміраванні цэласнага ўяўлення аб адукацыйным працэсе з улікам укаранення мадэлі рэфлексійнай дыягностыкі прафесіянальнай дзейнасці як сродку праектавання індывідуальнай адукацыйнай траекторыі педагога.
Задачы школы на 2016/2017 навучальны год:
1. Павысіць якасць адукацыі праз:
забяспячэнне якасці выкладання вучэбных прадметаў;
забяспячэнне якасці дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў на ІІ ступені адукацыі;
арганізацыю дадатковых адукацыйных паслуг на ІІІ ступені адукацыі;
арганізацыю дыстанцыйных форм навучання вучняў і педагогаў.
2. Павысіць ўзровень прафесійнай кампетэнцыі педагогаў праз развіццё навыкаў рэфлексійнага аналізу педагагічнай дзейнасці.
3. Працягваць далейшую экалагізацыю адукацыйнага працэсу праз трансляцыю і распаўсюджанне перадавога педагагічнага вопыту з выхадам на публікацыі ў сродках масавай інфармацыі і перыядычным друку.
4. Павысіць эфектыўнасць выхаваўча-прафілактычнай работы праз арганізацыю сістэмнай работы па прававой асвеце бацькоў і арганізацыі карыснай занятасці вучняў.
5. Прадоўжыць работу па развіцці матэрыльна-тэхнічнай базы ўстановы адукацыі і выкананні прагнозных паказчыкаў.